Tiktok:
youtube:
 • 14335
  ग्लोबल रैंकिंग
 • 47
  देश / क्षेत्र श्रेणीकरण
 • 1.66M
  फलोअरहरू
 • 350
  भिडियोहरू
 • 40.34M
  मनपर्‍यो
 • नयाँ भिडियोहरू
  14
 • नयाँ अनुयायीहरू
  40.2K
 • नयाँ दृश्य
  7.98M
 • नयाँ मनपर्‍यो
  1.45M
 • नयाँ समीक्षा
  36.03K
 • नयाँ साझेदारी
  11.05K

بارق तथ्याistics्क विश्लेषण (30 दिन)

بارق तातो भिडियोहरू