Tiktok:
instagram:
youtube:
 • 3782
  ग्लोबल रैंकिंग
 • 3
  देश / क्षेत्र श्रेणीकरण
 • 4.04M
  फलोअरहरू
 • 1.56K
  भिडियोहरू
 • 54.92M
  मनपर्‍यो
 • नयाँ भिडियोहरू
  28
 • नयाँ अनुयायीहरू
  45.32K
 • नयाँ दृश्य
  12.68M
 • नयाँ मनपर्‍यो
  290.26K
 • नयाँ समीक्षा
  1.35K
 • नयाँ साझेदारी
  8.58K

Ohidur sheikh तथ्याistics्क विश्लेषण (30 दिन)

Ohidur sheikh तातो भिडियोहरू

Ohidur sheikh
😁😁🙈🙈#kiecitahari #ohidur @kiecitahari
6.26M
120.19K
1.92%
8.77K
533
2.87K
Ohidur sheikh
Bye bye 2021 😁#ohidur #styletok #kiecitahari @kiecitahari
3.47M
315.9K
9.11%
16.17K
4.92K
18.32K
Ohidur sheikh
😁😁😁#weddingseason #ohidur
2.42M
60.95K
2.52%
1.4K
109
375
Ohidur sheikh
Petrol is too much expensive in Nepal 🙈#3dzoompro #ohidur
1.73M
67.9K
3.91%
15.44K
292
13.87K
Ohidur sheikh
Twist 🙈#styletok #ohidur @najirali423
1.54M
17.78K
1.16%
268
42
108
Ohidur sheikh
😁😁#styletok #ohidur #kiecitahari @kiecitahari
1.33M
27.67K
2.08%
717
47
156
Ohidur sheikh
😁😁#ohidur #styletok #3dzoompro
1.12M
25.63K
2.29%
794
86
202
Ohidur sheikh
Petrol is too much expensive in Nepal #welcome2022 #homecafe #ohidur @hamidsekh44 miss you bhai 🥰🥰
978.77K
13.49K
1.38%
190
51
79
Ohidur sheikh
😁#3dzoompro #ohidur #tiharaayo
934.52K
20K
2.14%
270
29
57
Ohidur sheikh
😍😁#3dzoompro #ohidur @abinash_gupta3136
911.75K
15.32K
1.68%
2K
62
259
Ohidur sheikh
😁#styletok #ohidur #kiecitahari @kiecitahari
904.37K
11.44K
1.26%
133
41
92
Ohidur sheikh
😁#welcome2022 #homecafe #ohidur #tiktoknepal
898.32K
15.25K
1.7%
1.15K
93
723
Ohidur sheikh
🥰#tiharaayo #3dzoompro #ohidur
863.07K
25.67K
2.97%
166
30
24
Ohidur sheikh
Dommy 😁#styletok #ohidur #kiecitahari @kiecitahari
619.17K
16.2K
2.62%
55
35
39
Ohidur sheikh
😁😁#styletok #ohidur
545.04K
27.41K
5.03%
418
60
53
Ohidur sheikh
🙈#ohidur #styletok #3dzoompro @tamlingdiwana
518.85K
3.89K
0.75%
214
22
117
Ohidur sheikh
Omago true love 🙈#ohidur #styletok #kiecitahari @kiecitahari
307.13K
16.86K
5.49%
184
42
31
Ohidur sheikh
😁😁#styletok #ohidur #kiecitahari @binod78
265.8K
8.76K
3.29%
96
33
26
Ohidur sheikh
Petrol is too much expensive in Nepal 🙈#3dzoompro #ohidur
264.15K
5.66K
2.14%
302
24
97
Ohidur sheikh
Petrol is too much expensive in Nepal 🙈#ohidur #styletok #3dzoompro
220.43K
10.61K
4.81%
146
28
42