Tiktok:
instagram:
 • 14929
  ग्लोबल रैंकिंग
 • 49
  देश / क्षेत्र श्रेणीकरण
 • 1.62M
  फलोअरहरू
 • 27
  भिडियोहरू
 • 11.84M
  मनपर्‍यो
 • नयाँ भिडियोहरू
  23
 • नयाँ अनुयायीहरू
  -6053
 • नयाँ दृश्य
  0
 • नयाँ मनपर्‍यो
  0
 • नयाँ समीक्षा
  0
 • नयाँ साझेदारी
  0

Payadar hawlery तथ्याistics्क विश्लेषण (30 दिन)

 • --
 • --
 • --
 • --

Payadar hawlery तातो भिडियोहरू

Payadar hawlery
12.57K
1.23K
9.78%
14
45
7