Tiktok:
 • 124524
  ग्लोबल रैंकिंग
 • 537
  देश / क्षेत्र श्रेणीकरण
 • 513.64K
  फलोअरहरू
 • 359
  भिडियोहरू
 • 8.21M
  मनपर्‍यो
 • नयाँ भिडियोहरू
  34
 • नयाँ अनुयायीहरू
  47.46K
 • नयाँ दृश्य
  5.22M
 • नयाँ मनपर्‍यो
  611.07K
 • नयाँ समीक्षा
  0
 • नयाँ साझेदारी
  2.84K

🖕 Attitude 😏 तथ्याistics्क विश्लेषण (30 दिन)

 • --

🖕 Attitude 😏 तातो भिडियोहरू

🖕 Attitude 😏
#yapgaar
10.81M
605.07K
5.6%
96
0
979
🖕 Attitude 😏
#yapgaar
6.06M
431.2K
7.12%
133
0
3.39K
🖕 Attitude 😏
#yapgaar
5.78M
185.71K
3.21%
34
0
1.12K
🖕 Attitude 😏
#yapgaar
1.68M
147.25K
8.76%
24
0
812
🖕 Attitude 😏
#yapgaar
1.31M
135.71K
10.34%
36
0
832
🖕 Attitude 😏
#yapgaar
1.27M
160.89K
12.71%
13
0
1.89K
🖕 Attitude 😏
#yapgaar
809.68K
91.53K
11.3%
21
0
583
🖕 Attitude 😏
#yapgaar
663.3K
52.65K
7.94%
2
0
113
🖕 Attitude 😏
#yapgaar
631.7K
64.21K
10.17%
4
0
306
🖕 Attitude 😏
#yapgaar
584.57K
49.16K
8.41%
2
0
199
🖕 Attitude 😏
#yapgaar
447.31K
26.49K
5.92%
2
0
83
🖕 Attitude 😏
#yapgaar
379.23K
50.58K
13.34%
5
0
65
🖕 Attitude 😏
#yapgaar
347.92K
51.8K
14.89%
1
0
100
🖕 Attitude 😏
#yapgaar
343.15K
36.86K
10.74%
2
0
85
🖕 Attitude 😏
#yapgaar
318K
30.24K
9.51%
1
0
143
🖕 Attitude 😏
#yapgaar
283.26K
24.4K
8.61%
0
0
66
🖕 Attitude 😏
#yapgaar
275.09K
34.4K
12.5%
2
0
158
🖕 Attitude 😏
#yapgaar
254.97K
31.68K
12.42%
8
0
214
🖕 Attitude 😏
#yapgaar
212.87K
24.29K
11.41%
4
0
106
🖕 Attitude 😏
#yapgaar
204.21K
9.01K
4.41%
1
0
79