Tiktok:
 • 7979
  ग्लोबल रैंकिंग
 • 9
  देश / क्षेत्र श्रेणीकरण
 • 2.63M
  फलोअरहरू
 • 736
  भिडियोहरू
 • 22.38M
  मनपर्‍यो
 • नयाँ भिडियोहरू
  53
 • नयाँ अनुयायीहरू
  66.6K
 • नयाँ दृश्य
  14.21M
 • नयाँ मनपर्‍यो
  439.25K
 • नयाँ समीक्षा
  1.02K
 • नयाँ साझेदारी
  2.19K

busy_fun तथ्याistics्क विश्लेषण (30 दिन)

busy_fun तातो भिडियोहरू

#mrjkyada2 #jkyadav_fun #forpage #funny #lalpurchook #for #jkyada2
16.15M
480.48K
2.98%
7.97K
687
1.19K
#for #jkyada2 #forpage #funny #lalpurchook #jkyadav_fun #mrjkyada2
5.13M
106.97K
2.08%
3.93K
173
522
#jkyada2 #forpage #funny #lalpurchook #jkyadav_fun #for #mrjkyada2
2.29M
71.92K
3.15%
1.07K
157
206
2.26M
53.52K
2.37%
1.55K
190
295
#jkyada2 #forpage #lalpurchook #jkyadav_fun #jkyadav_fun #mrjkyada2 #funny
1.36M
22.91K
1.68%
1.3K
60
217
#jkyadav_fun #lalpurchook #funny #forpage #mrjkyada2 #jkyada2 #
1.33M
17.36K
1.31%
4.58K
134
826
#jkyada2 #forpage #lalpurchook #jkyadav_fun #mrjkyada2 #funny
1.31M
72.12K
5.51%
1.95K
251
337
#jkyadav_fun #for #for #lalpurchook ##funny #forpage #mrjkyada2 #jkyada2
903.14K
32.27K
3.57%
1.24K
45
126
#mrjkyada2 #for #jkyadav_fun #lalpurchook #funny #forpage #jkyada2
819K
14.35K
1.75%
841
15
126
#mrjkyada2 #for #jkyadav_fun #lalpurchook #funny #forpage #jkyada2
626.59K
9.44K
1.51%
906
25
85
#mrjkyada2 #jkyadav_fun #forpage #funny #lalpurchook #for #jkyada2
610.47K
16.7K
2.74%
611
35
59
#jkyada2 #for #lalpurchook #funny #forpage #jkyadav_fun #mrjkyada2
500.54K
20.58K
4.11%
517
42
75
#jkyada2 #forpage #lalpurchook #jkyadav_fun #mrjkyada2 #funny
496.53K
26.08K
5.25%
708
43
86
#funny #mrjkyada2 #jkyadav_fun #lalpurchook #forpage #jkyada2
421.71K
11.42K
2.71%
558
18
49
#account #jkyada2 #forpage #lalpurchook #jkyadav_fun #mrjkyada2 #funny
413.83K
8.09K
1.95%
414
10
59
#mrjkyada2 #jkyadav_fun #forpage #funny #funny #lalpurchook #for #jkyada2
377.18K
5.29K
1.4%
326
17
49
362.35K
8.45K
2.33%
505
37
69
##jkyada2 #forpage #lalpurchook #jkyadav_fun #mrjkyada2 #funny
321.57K
7.15K
2.22%
497
20
55
#video #account #jkyada2 #forpage #lalpurchook #jkyadav_fun #mrjkyada2 #funny
290.52K
12.31K
4.24%
413
59
73
#jkyada2 #for #lalpurchook #funny #forpage #jkyadav_fun #mrjkyada2
272.68K
4.34K
1.59%
431
14
51